با آریو ایده، رویاهات رو بساز...

معرفی آریو ایده گستر سپاهان

شرکت آریو ایده گستر سپاهان در سال ۱۳۹۹ متولد شد . ۱۲ تا جوان خوش ذوق و متخصص در حوزه های مختلف دور هم جمع شدن تا انقلابی در صنعت IT کشور ایجاد کنند . ۱۲ تا کار آفرین که هر کدام صاحب کسب و کار خودشونن ، دور هم جمع شدن تا به افرادی که رویای کارآفرین شدن دارند کمک کنند . ما معتقدیم ترکیب تجربه و تخصص ، ترکیب برنده است و اینجایم تا به برنده شدن شما کمک کنیم روی ما حساب کنید …

تیم اجرایی شرکت

معرفی

اعضای تیم

محمد حسین آقاجانی

رییس هیأت مدیره

یاسر رضایی دینانی

مدیر عامل

مهدی آقاجانی

مدیر واحد روابط عمومی، برندیگ و تبلیغات

احمد رضا صادقی

مدیر واحد تحقیق و توسعه

سوسن صادقی

سرپرست واحد روابط عمومی، برندیگ و تبلیغات

محمد هادی باقریان

مدیر واحد توسعه محصول دیجیتال